فروش ویژه مرداد ۹۷

آموزش ایمپلنت آموزش پروتز

 

 

در سال های اخیر با افزایش بسیار زیاد تعداد دندانپزشکان در کشور رقابت حرفه ای افزایش یافته است، از طرف دیگر آگاهی بیماران بیشتر شده و تفاوت بین دندانپزشک خوب و بد را متوجه می شوند. باقی ماندن شما در این کورس رقابت تنها با افزایش دانش و توانایی های شما امکان پذیر است.

درمان های پروتزی بیماران همواره یکی از پولساز ترین قسمت های درمان بیماران است که تسلط شما در این حیطه موجب متمایز شدن تان از دیگر همکاران و افزایش چشمگیر درآمد شما خواهد شد.دوره های آموزشی ما این تمایز را برایتان ایجاد خواهد کرد.

در عین حال شرایط بسیار ویژه ای برای سفارش دوره ها در مرداد ۹۷ در نظر  گرفته ایم.

 

5

 

لطفا توضیحات آقای دکتر طباخیان در ۳ فیلم زیر را مشاهده نمایید.

 

آموزش ایمپلنت آموزش پروتز

 

 

 

آموزش ایمپلنت آموزش پروتز

آموزش ایمپلنت آموزش پروتز

post

10-2

5