رایگان دو فصل کتاب مبانی درمانهای پروتزی ایمپلنت

دو فصل اول کتاب “مبانی درمانهای پروتزی ایمپلنت ” را به صورت فایل pdf برای دانلود قرار داده ایم.

در فصل  اول

عوامل موثر بر اسئواینتگریشن،بیان میگردد.مبحث بسیار مهم روشهای ارزیابی اسئواینتگریشن و ثبات ایمپلنت در این فصل آمده است و در اینجا روش استفاده و مهمتر از آن تفسیر اعداد دستگاه های Periotest و Osstell شرح داده می شود.

ارزیابی ثبات ایمپلنت و پروتز ایمپلنت

اینکه چگونه می توان از عدد دستگاه  Osstell که به نام ISQ خوانده می شود برای پیش بینی درمان و نوع بارگذاری استفاده کرد.

osstell ارزیابی ثبات ایمپلنت و پروتز ایمپلنت استل

همچنین در مورد طبقه بندی کنگره ایمپلنتولوژیست ها برای ارزیابی بالینی کیفیت جدولی ارائه گردیده است.در مورد مزایای ایمپلنت برای بیماران شرح کاملی ارائه گردیده است و نکات جامع دیگری در مورد درمان با ایمپلنت بیان گردیده است.

در فصل دوم

در مورد طراحیهای مختلف ایمپلنت از نظر طول و قطر صحبت می گردد.در مورد انواع خصوصیت های پیچهای (Thread) روی ایمپلنتها ،شکل thread ، عمق thread، و فاصله بین آنها و تاثیر هریک بر خصوصیتهای ایمپلنت و اثر آن بر استخوان اطراف و نیز بر موفقیت دراز مدت ایمپلنت صحبت می شود.

شکل پیچ ایمپلنت thread

به مبحث بسیار مهم مزایا و معایب استفاده از ایمپلنتهای کوتاه و نیز ایمپلنتهای قطور پرداخته می شود و موارد کاربرد آنها بیان می گردد.

روشهای اصلاح سطحی ایمپلنت (SLA ، TPS ،HA coated ، RBM  و….)مورد بحث قرار می گیرد.

انواع کانکشنهای داخلی و خارجی ایمپلنت ، موضوع پلت فرم سوئیچینگ نیز از جمله مباحث ای فصل می باشد.

در ادامه فصل  تمامی قطعات مورد استفاده در درمان ایمپلنت و به خصوص پروتز ایمپلنت،اسامی متفاوت و تنوع های مختلف آنها و کاربرد هر یک مورد بررسی قرار می گیرد.

به طور مثال انواع اباتمنتها و یا انواع وسایل قالبگیری شرح داده می شود.

قالبگیری پروتز ایمپلنت impression coping

انواع قطعات گیر مثل اباتمنتهای Ball ، Locator و Ot equator برای اوردنچرها از نمونه های دیگر قطعات مطرح شده در این فصل است.

 عوامل گیر اوردنچر بال اباتمنت اکویتور لوکیتورretention factors پروتز ایمپلنت

و بسیاری دیگر از قطعات با شکلها و توضیحات کامل ارائه گردیده است.

برای ارسال لینک دانلود به ایمیل شما لطفا نام و آدرس ایمیل خود را با دقت وارد کنید

Comments are closed here.