تعیین رنگ دندان به صورت دیجیتال با دستگاه VITA Easyshade

آموزش پروتز روکش ایمپلنت

انتخاب رنگ دقیق یکی از مهمترین مراحل درمان های پروتزی و زیبایی است و البته از دشوارترین مراحل درمانی نیز می باشد. چون عوامل مختلفی می توانند انتخاب رنگ صحیح را دستخوش اشتباه و خطا کنند. روش هایی برای انتخاب رنگ وجود دارد که توسط فرد درمان کننده این انتخاب انجام شود. اما با استفاده از دستگاه های دیجیتال می توان انتخاب رنگ را با حداقل خطا انجام داد ، البته به شرطی که نکات لازم به دقت رعایت شوند. فیلم زیر توضیحات دکتر غلامرضا طباخیان در مورد انتخاب رنگ توسط دستگاه VITA Easyshade می باشد.

توضیحات کامل تر در مورد انتخاب رنگ را می توانید در دوره جامع پروتز ثابت دندانی مشاهده نمایید.

Comments are closed here.