نکات مهم برای سمان کردن روکش

crown cementaion farsi film

سمان کردن یکی از مهمترین مراحل درمان پروتز بیماران می باشد که گاهی رعایت نکاتی هر چند کوچک در مراحل آن می تواند دوام و موفقیت دراز مدت درمان پروتزی را تضمین کند. در فیلم ۶ دقیقه ای زیر مهمترین نکاتی که برای سمان کردن روکش باید به آنها توجه داشت توسط دکتر غلامرضا طباخیان بیان می شود.

Comments are closed here.