فیلم آموزشی : روشهای ارزیابی اسئواینتگریشن و ثبات ایمپلنت.

کاشت دندان

موفقیت ایمپلنت بستگی به اتصال موفقیت آمیز استخوان و ایمپلنت ( اسئواینتگریشن) دارد. روشهای مختلفی برای ارزیابی اسئواینتگریشن و ثبات ایمپلنت وجود دارد تا بتوان درمان ایمپلنت را با موفقیت آغاز کرد و به پایان برد و دراز مدت هم آن را تحت نظر داشت. که در فیلم ۱۳ دقیقه ای زیر آنها را بیان نموده ام.

برای مشاهده بر لینک زیر کلیک کنید.

http://www.aparat.com/v/Cnay4

 

Comments are closed here.