درباره ما

Irimplant یک سایت در زمینه انتشار مقالات آموزشی و آموزش مباحث ایمپلنت دندانی با تاکید بیشتر بر پروتز ایمپلنت است ومطالب و مقالات آن توسط دکتر غلامرضا طباخیان متخصص پروتزهای دندانی ارائه می گردد.