باکال کریدور ( Buccal corridor )

buccal corridor farsi implant education course farsi prosthesis education prosthodontics

برای ارزیابی وطراحی لبخند زیبا باید به فاکتورهای مختلفی توجه نمود. یکی از فاکتورهای مهم باکال کریدور ( Buccal corridor  ) است.

 

 باکال کریدور : فضای دو طرفه بین سطح باکالی دندان های خلفی فک بالا و گوشه های لب موقع لبخند

 

buccal corridor farsi implant education course farsi prosthesis education prosthodontics

 

 

باکال کریدور به سه صورت است :

۱- wide  ( عریض ) : فضای سیاه وسیعی دیده می شود و نازیباترین لبخند را ایجاد می کند.

 

buccal corridor farsi implant education course farsi prosthesis education prosthodontics

 

با افزودن به کانتور باکالی دندان ها  و یا اصلاح رستوریشن های خلفی به صورتی که کانتور باکالی آنها افزوده شود می توان لبخند زیباتری ایجاد کرد.

 

 

۲- متوسط ( intermediate  ) : لبخندی زیبا را ایجاد می کند و برای طراحی لبخند باید سعی در ایجاد چنین باکال کریدوری داشت.

 

buccal corridor farsi implant education course farsi prosthesis education prosthodontics

 

 

۳- باریک ( narrow ) : در موقع لبخند ، دندان ها بیش از حد دیده می شوند .

 

 

buccal corridor farsi implant education course farsi prosthesis education prosthodontics

 

در صورتی که رستوریشن خلفی بیمار چنین حالتی را ایجاد کرده علت آن می تواند تراش کم دندان های خلفی در سمت باکال باشد و در این حالت تکنیسین لابراتوار هم برای ایجاد فرم مناسب رستوریشن آن را با کانتور معمول می سازد. در این حالت رستوریشن های خلفی بیش از حد بیرون زده به نظر می رسند و باکال کریدور باریک و یا حتی حذف می شود. گاهی هم تراش سطح باکال کافی است ولی رستوریشن بیش از حد حجیم ساخته می شود و همین مشکل را ایجاد می کند.

در هر حال با اصلاح تراش و یا اصلاح فرم رستوریشن می توان فضای بین سطح باکال رستوریشن های خلفی و گوشه های لب را اضافه کرد و باکال کریدور مناسبی ایجاد نمود.

 

دکتر غلامرضا طباخیان

 

 

مطالب آموزشی جامع در مورد پروتز ثابت دندانی را در ” دوره جامع پروتز ثابت دندانی ” با کلیک بر شکل زیر مشاهده نمایید.

 

دوره آموزشی پروتز ثابت روکش لمینیت فیلم دکتر طباخیان فارسی پروتز

2 دیدگاه