ارزیابی ثبات ایمپلنت بوسیله پریوتست

پریوتست مقاله فیلم آموزشی ایمپلنت پروتز ایمپلنت

در این فیلم ۷ دقیقه ای در مورد پریوتست صحبت شده است.پریوتست دستگاهی الکترومکانیکال است که در ابتدا برای ارزیابی موبیلیتی دندانها استفاده می شد. در مطالعات دیده شد که می توان از این وسیله برای ارزیابی اسئواینتگریشن ایمپلنت و بروز کلینیکی آن که ثبات ایمپلنت است بهره گرفت. ارزیابی ثبات ایمپلنت روش های مختلفی دارد. که برای آشنایی با تمام روش های ارزیابی می توانید به آدرس https://goo.gl/vfknOI مراجعه نمایید. استفاده از پریو تست یکی از روش های ارزیابی است که ثبات ایمپلنت را به صورت کمی بیان می کند.

برای مشاهده روش استفاده و ارزیابی با پریوتست بر لینک زیر کلیک کنید.

http://www.aparat.com/v/V5P4o

 

Comments are closed here.