ارزیابی ثبات ایمپلنت با دستگاه Osstell

ارزیابی ایمپلنت ثبات اسئواینتگریشن کاشت دندان

در این فیلم آموزشی ۱۳ دقیقه ای با یکی از روشهای ارزیابی اسئواینتگریشن و ثبات ایمپلنت آشنا می شویم. در این روش از دستگاهی به نام Osstell استفاده می شود که با استفاده از مکانیسم آنالیز resonance frequency ثبات ایمپلنت را بررسی می کند.ارزیابی ثبات ایمپلنت روش های مختلفی دارد،که برای آشنایی با تمام روش های ارزیابی می توانید به آدرس https://goo.gl/vfknOI مراجعه نمایید.

در فیلم زیر روش ارزیابی ثبات ایمپلنت با دستگاه Osstell مورد بررسی قرار می گیرد.

برای مشاهده بر لینک زیر کلیک کنید.

http://www.aparat.com/v/NY9qy

 

Comments are closed here.